Cho thuê lớp học ngoài giờ và thứ 7 chủ nhật

Cho thuê lớp học ngoài giờ và thứ 7 chủ nhật
Bạn là giảng viên, giáo viên cần tìm lớp học ngoài giờ? Bạn phụ trách bộ phận training-đào tạo cho công ty? Và điều bạn cần nhất lúc này là những điểm cho thuê lớp học ngoài giờ  và thứ 7 chủ nhật? Nếu nhu cầu của bạn là một lớp học đầy đủ tiện […]
-----------------------------------------