Đăng ký Deriv
Sau 20 năm hoạt động trên thị trường tài chính, Binary.com đã được đổi thương hiệu thành Deriv mới và có nhiều cải tiến. Trong quá trình chuyển đổi, Deriv chịu trách nhiệm cho 43 triệu giao dịch mỗi tháng và 6 triệu đô la rút tiền hàng tháng. Bạn có thể đăng ký Deriv […]
-----------------------------------------